خدمات قابل ارائه

 

1- ارائه خدمات مشاوره به شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی در تمامی استانهای کشور در زمینه مدیریت کیفیت منابع آب و مدیریت آلودگی منابع آب.

2- نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلاینده‌های آب و فاضلاب شامل آلاینده های معمول و آلاینده های خاص.

3- مشاوره در زمینه رفع مشکلات فرایندی و بهره برداری تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب کشور.

4- انجام پروژه‌های تحقیقاتی مهندسی آب و فاضلاب و حمایت پایان‌نامه‌های دانشجویی.

 5- همکاری در تهیه دستوالعمل‌ها و استانداردها و آیین نامه های کنترل کیفی.

6- ترجمه و تدوین کتب تخصصی مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب و محیط زیست کشور.

و دهها پروژه دیگر در زمینه آب و فاضلاب و محیط زیست کشور.