اولویت های پژوهشی

  • بررسی غلظت آرسنیک در مو و ناخن کودکان و ارتباط آن با کیفیت آب مصرفی

 

  • ارزیابی خطرات بهداشتی سموم آفت کش موجود در شیرهای پاستوریزه

 

  • بررسی غلظت فلزات سنگین در منابع آب های زیرزمینی اطراف معدن طلا در کردستان

 

  • طراحی و راه اندازی سیستم طراحی هوشمند برای تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی

 

  • طراحی و راه اندازی ربات هوشمند اندازه گیر ویژگی های چاه های آب شرب

 

  • مدلسازی ارئه خدمات مهندسی بهداشت محیط در سطح کشور یا استان

 

  • مدلسازی بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های فاضلاب شهری