طرح های پژوهشی

ردیف

عنوان طرح

 

1

امکانسنجی وانتخاب  برترین گزینه حذف نیترات از آب شرب  با استفاده از روش سلسله مراتبی(AHP) مطالعه موردی روستاهای شهرستان ری

 

2

بررسی تصفیه فاضلاب صنعت روغن‌کشی زیتون توسط فرایند تلفیقی الکتروکواگواسیون/ ازناسیون کاتالیزوری و راکتور بیولوژیکی

 

3

بررسی غلظت آلاینده های BTEX و مدل سازی وضعیت انتشار آن با استفاده از نرم افزار GIS در هوای شهر تهران

 

4

طراحی و ساخت بیوحسگر زیستی فیبرنوری برای تشخیص و پایش مواد دارویی (دیکلوفناک) در نمونه‌های آب

 

5

بهره برداری هوشمند از تصفیه خانه فاضلاب

 

6

بهینه سازی راکتور بیوفیلمی ناپیوسته­ی متوالی با بستر ثابت (FSCR) به منظور تصفیه فاضلاب­های حاوی فرمالدهید: اصلاح فرایند، بهره­برداری و آزمایشات